07520730989 info@saenstois.nl

Op 13 februari is de Zaanse sociale coöperatie Saens Tois in gesprek geweest met Koning Willem-Alexander. De Koning was op bezoek bij LaNSCO, het Landelijk Netwerk van en voor sociale coöperaties waar ook de Blauwe Paraplu lid van is. Koning Willem Alexander vroeg naar de ervaringen en geleerde lessen van deze nieuwe beweging.

Sociale Coöperaties

In heel Nederland zijn er nu 20 sociale coöperaties en er komen er steeds meer bij. In een sociale coöperatie kunnen mensen met behoud van uitkering hun bedrijf opzetten. Het doel is dat mensen die moeilijk aan het werk komen weer de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Zij krijgen de tijd, ruimte en begeleiding vanuit de coöperatie om hun ideeën, talenten en vaardigheden in te zetten en te ontwikkelen. Het is een innovatieve manier waarbij mensen zelf aan het stuur staan en zo op een andere manier weer deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.

Werkbezoek Koning Willem Alexander

Koning Willem Alexander sprak vandaag met de initiatiefnemers meerdere sociale coöperaties uit het land. Ook sprak hij met ondernemers en het net opgerichte landelijk netwerk van en voor sociale coöperaties LaNSCO.
LaNSCO neemt deel aan het Groeiprogramma van het Oranjefonds waarvan Koning Willem-Alexander de beschermheer is. Tijdens dit werkbezoek toonde hij zich zeer geïnteresseerd in de nieuwe mogelijkheden die sociale coöperaties zoals Saens Tois bieden. Met o.a. ondersteuning van het Oranjefonds kan deze nieuwe beweging verder groeien in Nederland.