07520730989 info@saenstois.nl

Over Saens Tois

 

Saens Tois sinds anno 2018 is een gedreven coöperatie met diverse ondernemingen. Op dit moment telt de coöperatie 10 leden, die op eigen wijze hun onderneming vormgeven. Deze kunt u vinden op de website onder het kopje ondernemingen.

Geschiedenis

Om vorm te geven aan de uitvoering van de Participatiewet en taken van het UWV, hebben Odibaan, Cordaid en de gemeente Zaanstad de handen ineen geslagen. Met het oprichten van een coöperatie bieden zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om voor zichzelf te beginnen. Dat geeft de leden van deze groep de mogelijkheid om zelf de regie in handen te nemen.

Bovengenoemde drie partijen hebben in aanmerking komende adspirant-ondernemers uitgedaagd om een bedrijfsplan aan te leveren, dat vertrouwen moest geven in de beoogde samenwerking. Deze onder begeleiding tot stand gekomen samenwerking heeft inmiddels geleid tot de oprichting van de sociale coöperatie Saens Tois U.A.. Bij deze opzet hebben we gezocht naar een goede balans tussen enerzijds de wens om onzekerheden aan de zijde van de deelnemers te minimaliseren, en anderzijds de wens om hen de ruimte te geven die nodig is om te leren en te experimenteren.

Met hart, hoofd en handen

verbinden wij de samenleving.

Onze Missie

 Mission statement: Met hart, hoofd en handen verbindt Saens Tois de samenleving: Onze passie en kennis willen wij toepassen in een omgeving waar mensen vanuit de samenleving bijeenkomen.

De leden van de coöperatie Saens Tois hebben daartoe een samenwerkingsverband gesmeed waarbinnen eenieder de kans krijgt om haar of zijn kwaliteiten en talenten te gebruiken, te delen en te ontwikkelen.

Onze waarden:

Naar binnen toe staan wij voor

 • Zelfredzaamheid
 • Samenwerking
 • Verantwoordelijkheid
 • Groei

Naar buiten toe wordt het bestaansrecht van de coöperatie bepaald door de waarde die ze creëert voor de inwoners van de gemeente Zaanstad. De coöperatie creëert waarde voor de inwoners van Zaanstad door te voorzien in behoeften als:

 • Het vinden van een thuis
 • Saamhorigheid
 • Wederkerigheid
 • Vooruitgang

Hierbij hanteert de coöperatie de volgende kernwaarden:

We behandelen iedereen met respect, waardigheid, eerlijkheid en integriteit. Ongeacht huidskleur, religie of sociale klasse.

Onze visie

 We streven naar wederkerigheid, in die zin dat de kansen die aan de coöperatie worden geboden, ook ingezet worden om andere mensen in een kwetsbare positie te helpen. We spreken daarmee niet alleen over het tegen betaling gebruik maken van onze diensten, maar ook over het bieden van kansen aan mensen die zichzelf verder willen ontwikkelen. Of dat nu de vorm heeft van vrijwilligerswerk, een werkervaringsplek, of de kans om in te stromen als coöperatie lid.

Wij realiseren ons als coöperatie dat wij onze visie en doelen veel beter collectief kunnen bereiken dan afzonderlijk van elkaar. De opgedane kennis geven wij door aan anderen.

Ons doel

Het doel van de coöperatie is om mensen uit alle lagen van de samenleving bijeen te brengen.

Dat zal de vorm hebben van:

 • Het bieden van efficiënte ondersteuning aan specifieke doelgroepen
 • Het stimuleren van bewustwording, creativiteit, beweging en ontspanning
 • Het overdragen van kennis door middel van stageplekken, dagbesteding en het coördineren van vrijwilligerswerk
 • Het bieden van een plek voor samenkomst, om zo een sociale rol te kunnen vervullen in de omgeving.

De persoonlijke thermometer

Met behoud van uitkering kunnen de kandidaten starten om een eigen onderneming te starten. De winsten van de kandidaten komen in de persoonlijke thermometer, zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Dit doormiddel van trainingen, opleidingen en het aanschaffen van producten en goederen. Een ander deel daarvan gaat naar de coöperatie om de contributie en huur van een eventuele locatie te betalen die nodig is voor de onderneming.

De ondernemers binnen Saens Tois maken alleen winsten binnen de persoonlijke thermometer, deze winsten worden niet uitgekeerd aan hen persoonlijk. Op het moment dat een ondernemer denkt dat hij of zij genoeg winst maakt, dan geeft de coöperatie hen de gelegenheid om voor zichzelf te beginnen.

Ben jij enthousiast geworden over de mogelijkheden die Saens Tois biedt? Klik dan hieronder op Aanmelden voor meer info!